About Us

Who we are?

ClouDNS is a world leader in providing global Managed DNS services including DDoS protected DNS. We implement the industry's leading cloud service architecture for maximum DNS speed and DNS redundancy. Cloud DNS platform monitors, controls and optimizes applications and DNS infrastructure, ensuring traffic gets delivered faster, safer, and more reliably than ever.

Originally launched in 2010, Cloud DNS services have grown to manage hundreds of thousands of customer domains receiving more than 2 billion queries per day. Today, Cloud DNS builds on a proud history of uptime and is the preferred DNS hosting choice for many brands, especially companies that keep track of the price–performance ratio. With 13 Anycast locations all over the globe, no other enterprise DNS provider can compete with Cloud DNS in price, performance, and overall return on investment.

Company information
Company name:Cloud DNS Ltd
Address:Bulgaria, Sofia 1000, ul. Iskar 4
Company Identity Code:202743734
VAT Number:BG202743734
CEO:Boyan Peychev
Companies using our Managed DNS services

Hostway Deutschland, Server Mania, Airbitz, Subnet Labs, Spam Experts, Impact VPS, Easy Blog Networks, Orderbox Media, Riverbed, The Signal Co., Box, Comm100, Server4Sale, EN Technologies, Interact Me, ICF, to name a few of our tens of thousands of clients. We are trusted by our customers to manage over 250,000 domain names worldwide.

Chúng tôi ở khắp mọi nơi

Sau khi triển khai điểm hiện diện mới nhất của chúng tôi (points of presence - POP), Cloud DNS hiện tại đã có 13 Trung tâm dữ liệu Anycast DNS khắp thế giới tại 5 châu lục. Xem danh sách đầy đủ các trung tâm dữ liệu tại đây.

History
2016
Anycast DNS Mạng lưới Phòng chống DDoS đã được triển khai vào sinh nhật lần thứ 6 của chúng tôi
Trung tâm dữ liệu Anycast DNS POPs: 11
2015
Wiki với tài liệu chi tiết và những bài viết hữu ích
Xây dựng trong hệ thống của chúng tôi Bản ghi ALIAS
Ghi chú có thể được thêm vào tất cả các tài nguyên trong bảng điều khiển của chúng tôi
Chức năng HTTP API dành cho đại lý tên miền
Rất nhiều tên miền TLD đã được mở để đăng ký
Chúng tôi bắt đầu xây dựng Mạng lưới Anycast của chính chúng tôi
Trung tâm dữ liệu: 20
Máy chủ miễn phí: 20+
Máy chủ cao cấp: 100+
Máy chủ Phòng chống DDoS: 10+
2014
Dịch vụ Máy chủ phòng chống DDoS
Máy chủ mới được liên kết với các máy chủ ở tất cả các trung tâm dữ liệu dành cho khách hàng mới
Địa phương hóa phiên bản Ba Tư vào asia.cloudns.net
Trung tâm dữ liệu: 15
Máy chủ miễn phí: 10
Máy chủ cao cấp: 17
Máy chủ Chống DDoS: 4
2013
Máy chủ đầu tiên ở Châu Á
Địa phương hóa phiên bản Châu Á - - asia.cloudns.net
Máy chủ tại Úc
Trung tâm dữ liệu: 13
Máy chủ miễn phí: 4
Máy chủ cao cấp: 9
2012
Rất nhiều tính năng và các nâng cấp mới
Phát hành phương pháp API đầu tiên
Đăng ký và Chuyển tên miền
Trung tâm dữ liệu: 9
Máy chủ miễn phí: 4
Máy chủ cao cấp: 6
2011
Những nhân viên đầu tiên được tuyển dụng
Phát hành các gói cao cấp khác nhau
Trung tâm dữ liệu: 6
Máy chủ miễn phí: 4
Máy chủ cao cấp: 3
2010
ClouDNS được thành lập với nhiều máy chủ ở Châu Âu và Bắc Mỹ
Trung tâm dữ liệu: 4
Máy chủ miễn phí: 4
Máy chủ cao cấp: 1
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì? Hãy liên hệ chúng tôi ngay

Bạn có thể liên hệ chúng tôi bất kỳ lúc nào, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Sử dụng trang liên hệ của chúng tôi hoặc email chúng tôi tại support@cloudns.net

Được tin dùng bởi:

hostway
servermania
airbitz
subnetlabs
spamexperts
impactvps
easyblognetworks
orderboxmedia
zoikmail
riverbed
thesignalco
box
comm100
server4sale
en
interactme
icfi
i2space
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more