.global

.global tên miền

.GLOBAL is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .global?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99 $77.99
Chuyển $77.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59 $78.59
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm