.rocks

.rocks tên miền

.ROCKS is a gTLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .rocks?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.club .cool
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $14.29  $6.99 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29
Chuyển $14.29 - - - - - - - - -
Gia hạn $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89 $14.89
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm