.xyz

.xyz tên miền

.XYZ is a generic top-level domain

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .xyz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $13.79  $2.99 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79 $13.79
Chuyển $13.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29 $14.29
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm