FAQ

Câu hỏi:

Q: Tài khoản miễn phí có thể thêm bao nhiêu tên miền?
A: Tài khoản miễn phí có thể sử dụng tối đa 3 (ba) tên miền.
Q: ClouDNS có giới hạn số yêu cầu đáp ứng của tên miền không?
A: Không, chúng tôi không giới hạn!
Q: Chuyện gì xảy ra với tên miền của tôi khi tài khoản Premium của tôi hết hạn?
A: Các tên miền vẫn sẽ chạy được, nhưng bạn không thể thêm quá 3 tên miền và không sử dụng được các chức năng của tài khoản trả phí.
Q: Tôi có thể sử dụng 2 (hai) máy chủ DNS cho tên miền của mình được không?
A: Được chứ, bạn có thể chỉ sử dụng bao nhiêu mà bạn muốn.
Q: Thống kê DNS cho tôi biết được gi?
A: Thông kê DNS cung cấp thông tin về số lượng yêu cầu mà máy chủ DNS của chúng tôi phải xử lý cho tên miền của bạn.
Q: Tại sao tôi không thể sử dụng thống kê DNS theo giờ?
A: Thống kê hàng giờ chỉ dành cho các Tài khoản cao cấp.
Q: Tôi có thể mua tài khoản Premium ở đâu?
A: Bạn có thể mua tài khoản trả cao cấp tại: https://asia.cloudns.net/premium/.
Q: Tôi đã trả tiền qua Paypal, nhưng sao tài khoản vẫn chưa được nâng cấp?
A: Nếu như tài khoản của bạn vẫn chưa nâng cấp sau 1-2 giờ tới, hãy liên hệ với support@cloudns.net ngay để được trợ giúp.
Q: "Nhãn hiệu DNS" là gì vậy?
A: Các máy chủ DNS của chúng tôi là ns1.cloudns.net. ns2.*, ns3.* và vân vân. Nhãn hiệu DNS giúp cho bạn có thể sử dụng IP của máy chủ DNS của chúng tôi cho tên miền của mình (VD: ns1.tenmiencuaban.com, ns2.tenmiencuaba.com...) và như vậy DNS của chúng tôi sẽ giống như là của bạn.
Q: "Tên miền đám mây" là gì?
A: Với tính năng "Tên miền đám mây" bạn có thể tạo một đám mây các tên miền với các bản ghi giống nhau.
Q: Bạn có cung cấp URL động và cách dùng nó không?
A: Ở mỗi bản ghi A và AAAA bạn sẽ thấy một biểu tượng có hai mũi tên. Khi bạn nhấn vào chúng bạn sẽ thấy URL động cho bản ghi này. Mỗi lần bạn mở URL này bản ghi sẽ thay đổi thành địa chỉ IP của máy tính mở URL này. Ở cửa sổ này bạn sẽ thấy tùy chọn mở URL này một cách tự động với wget, php và perl.
Q: Có thể chuyển tiếp một thư đến nhiều người nhận không?
A: Đúng rồi, có thể chứ. Chỉ cần tạo hai hoặc nhiều thư chuyển tiếp cho một hộp thư trỏ đến nhiều người nhận.
Q: Một vài email của tôi gửi đến tài khoản Gmail thì bị chặn và một số email lại không bị. Tôi nên làm gì?
A: Google đề nghị tạo bản ghi SPF/TXT trỏ đến "v=spf1 include:_spf.google.com ~all".
Q: Bạn có hỗ trợ DNSSEC không?
A:
Q: Bản ghi ALIAS là gì?
A: ALIAS là loại bản ghi nội bộ của hệ thống chúng tôi, nó cần phải trỏ đến một hostname, nó hoạt động như bản ghi CNAME, nhưng cũng có thể tạo cho tên miền gốc.
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm