Tại sao ClouDNS?

Máy chủ DNS miễn phí - Mỗi khách hàng đều có thể sử dụng dịch vụ DNS của chúng tôi cho 3 (ba) tên miền.

100% DNS thời gian hoạt động với các máy chủ DNS ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Á và Úc. Không phải lo lắng dù tên miền của bạn có hoạt động hay không.

Hỗ trợ đầy đủ DNS cho các bản ghi A, MX, CNAME, TXT, SPF, NS, AAAA, SRV và RP

Web redirects - Chuyển tiếp web cho lỗi 301 và 302

Hỗ trợ tất cả các tên miền cấp cao nhất (TLD) - Máy chủ DNS của chúng tôi được cấu hình theo tất cả các yêu cầu của RFC.

Giao diện quản lý đơn giản - Dễ dàng hơn cho các nhà quản trị DNS

Mã hóa theo chuẩn SSL - Website được mã hóa theo tiểu chuẩn 256-bit SSL, bảo mật tối đa cho người sử dụng.

Chạy tốt với tất cả các đơn vị lưu trữ web

Thống kê DNS - Bạn có thể xem số yêu cầu máy chủ DNS phải xử lý cho tên miền của mình theo năm, tháng, ngày hoạc giờ.

Round robin DNS

Thư chuyển tiếp

DNS Động - Thiết lập IP Động của bạn cụ thể cho bản ghi A (IPv4) hoặc AAAA (IPv6).

Tên miền wildcard

Hỗ trợ IPv6

Nhập / Xuất tập tin vùng - Hỗ trợ vùng của BIND và TinyDNS.

Chia sẻ Vùng DNS - Bạn có thể chia sẻ vùng với bạn bè hoặc đồng nghiệp và họ có thể quản lý tất cả các thiết lập của vùng DNS, không bao gồm thay đổi đám mây chính.

Hỗ trợ - Hỗ trợ đầy đủ từ ClouDNS thông qua hệ thống thư hỗ trợ.

Hostname miễn phí với nhiều tên miền khác nhau được chúng tôi cung cấp miễn phí

Các tính năng mở rộng:

GeoDNS - Cost Effective. No overbilling. Multiple Geolocation target options.

Quản lý TTL theo từng bản ghi

Thông số SOA - Bạn có thể quản lý tất cả các thông số thuộc mẫu tin SOA.

Vùng DNS Đảo ngược - Sử dụng máy chủ của chúng tôi cho DNS Đảo ngược của địa chỉ IP của bạn.

Cloud/Bulk domains - Quản lý nhiều vùng DNS với cùng các bản ghi giống nhau và một đám mây duy nhất.

Park tên miền - Dịch vụ park tên miền cho phép bạn thêm các trang web đơn giản với trang liên hệ vào các tên miền của bạn.

Nhãn hiệu DNS - Bạn có thể sử dụng các máy chủ của chúng tôi như của bạn

Chuyển vùng - Chuyển vùng cho phép bạn thêm máy chủ của bạn như máy chủ DNS Thứ hai với hỗ trợ đầy đủ thông báo và cập nhật tức thời.

Truy cập HTTP API - Tích hợp hệ thống của bạn với hệ thống ClouDNS và quản lý tất cả tài nguyên thông qua HTTP API.

Thống kê DNS từng giờ - Thống kê chi tiết DNS hàng giờ trên vùng DNS.

Chuyển tiếp web bằng khung - Chuyển tiếp web có thể được sử dụng với iframe để ẩn nguồn gốc của nội dung trên thanh địa chỉ.

Bảo đảm hoàn tiền trong vòng bảy ngày - Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền trong vòng bảy ngày. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không hài lòng, chỉ cần yêu cầu hoàn tiền trong vòng bảy ngày khi bạn nâng cấp tài khoản.

Miễn phí DNS

2 Unicast Máy chủ DNS

3 Vùng DNS

100 Bản ghi DNS

5M Yêu cầu DNS mỗi tháng

3 Thư chuyển tiếp

DNS Động

Đăng ký miễn phí

Cao cấp DNS

Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng

+4 Anycast Premium Servers

Unlimited records and queries

Nhiều vùng DNS và Thư chuyển tiếp hơn

1,000% Uptime SLA

Chỉ từ $2.00/tháng

So sánh các gói

DDoS Protected DNS

Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng

+4 Anycast Protected Servers

Unlimited records and queries

Nhiều vùng DNS và Thư chuyển tiếp hơn

10,000% Uptime SLA

Chỉ từ $4.95/tháng

So sánh các gói

GeoDNS

4 Anycast Protected Servers

Cost Effective. No overbilling.

Multiple Geolocation target options

EDNS-client-subnet support

DDoS Protected DNS

Chỉ từ $9.95/tháng

So sánh các gói
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm