سرورهای DNS اختصاصی در Australia

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Pro
$50.00/ماه

2GB RAM
2CPU cores
100Mbps network port
1TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~40,000 منطقه DNS
~400,000 رکوردهای DNS
~400,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Business
$70.00/ماه

4GB RAM
4CPU cores
100Mbps network port
2TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~75,000 منطقه DNS
~750,000 رکوردهای DNS
~750,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more