سرورهای DNS اختصاصی در Brazil

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Value
$30.00/ماه

512MB RAM
1CPU core
2Mbps network port
Unmetered traffic

پیشنهاد می شود برای:
~10,000 منطقه DNS
~100,000 رکوردهای DNS
~100,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Pro
$48.00/ماه

1GB RAM
2CPU cores
4Mbps network port
Unmetered traffic

پیشنهاد می شود برای:
~30,000 منطقه DNS
~300,000 رکوردهای DNS
~300,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Business
$96.00/ماه

2GB RAM
4CPU cores
8Mbps network port
Unmetered traffic

پیشنهاد می شود برای:
~100,000 منطقه DNS
~1,000,000 رکوردهای DNS
~1,000,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Enterprise
$240.00/ماه

4GB RAM
8CPU cores
20Mbps network port
Unmetered traffic

پیشنهاد می شود برای:
~200,000 منطقه DNS
~2,000,000 رکوردهای DNS
~1,500,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more