Máy chủ DNS riêng tại Brazil

Nếu đây là máy chủ DNS riêng đầu tiên của bạn, chúng tôi đề nghị dùng gói thấp nhất. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào để nâng cấp lên gói khác cao hơn.

Pro
$60.00/Tháng

1GB RAM
2CPU cores
4Mbps network port
Unmetered traffic

Được khuyến khích cho:
~30,000 Vùng DNS
~300,000 Bản ghi DNS
~300,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng

Business
$120.00/Tháng

2GB RAM
4CPU cores
8Mbps network port
Unmetered traffic

Được khuyến khích cho:
~100,000 Vùng DNS
~1,000,000 Bản ghi DNS
~1,000,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng

Enterprise
$240.00/Tháng

4GB RAM
8CPU cores
20Mbps network port
Unmetered traffic

Được khuyến khích cho:
~200,000 Vùng DNS
~2,000,000 Bản ghi DNS
~1,500,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm