Chương trình Liên kết

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mã liên kết để thêm vào website hoặc email của bạn. Liên kết này sẽ chứa ID riêng của bạn, và mỗi lần có người nhấn vào liên kết này, đăng ký và mua tài khoản cao cấp hoặc tên miền, bạn sẽ nhận được tiền thưởng. Chương trình này dựa vào lợi nhuận chia sẻ lâu dài của tài khoản.

Tài khoản cao cấp

Thông tin về phần trên lợi nhuận chia sẻ và sự liên kết với tổng số đơn hàng đã thanh toán.

Tên miền

Thông tin về lợi nhuận cho mỗi năm tên miền bạn bán được.

Chứng thư SSL

Thông tin về doanh thu chia sẻ mà bạn được hưởng trên mỗi năm SSL bán được.
Đơn hàng Chia sẻ lợi nhuận
0 - 9 20%
10 - 29 22%
30 - 59 24%
60 - 99 26%
100 - 149 28%
150+ 30%
Số năm tên miền đã mua Chia sẻ lợi nhuận
0 - 9 $0.50
10 - 19 $0.60
20 - 29 $0.70
30 - 39 $0.80
40 - 49 $0.90
50+ $1.00
Số năm SSL đá bán Chia sẻ lợi nhuận
0 - 9 $0.50
10 - 19 $0.60
20 - 29 $0.70
30 - 39 $0.80
40 - 49 $0.90
50+ $1.00

Làm thế nào để tham gia chương trình?

Tạo tài khoản miễn phí từ here hoặc sử dụng tài khoản hiện có của bạn. Liên kết quảng cáo có thể tìm thấy trong trang Hồ sơ của bạn, trình đơn phụ "Affiliate"

Điều khoản và Điều kiện

  1. Tất cả người tham gia phải đồng ý và tuân theo các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật. Nếu không làm theo có thể dẫn đến tài khoản bị đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn.
  2. Chương trình Liên kết là chương trình chia sẻ lợi nhuận. Người tham gia sẽ nhận được tiền khi khách hàng đăng ký từ liên kết của họ thanh toán tiền cho đơn hàng tài khoản cao cấp hoặc tên miền. Các đơn hàng bao gồm đăng ký, gia hạn và chuyển tên miền và nâng cấp hoặc gia hạn tài khoản cao cấp.
  3. Lợi nhuận sẽ được tính và thêm vào số dư sau mỗi lần nhận được thanh toán.
  4. Số dư có thể được sử dụng để thanh toán đơn hàng hoặc có thể được hoàn lại vào tài khoản PayPal. Chúng tôi thực hiện hoàn lại mỗi tuần một lần.
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm