Free
DDoS Professional
$4.95/Tháng
DDoS Business
$17.95/Tháng
DDoS Enterprise
$59.95/Tháng
Máy chủ DNS phòng chống DDoS: ? - 4 4 4
Địa điểm của Anycast DNS: ?
danh sách trung tâm dữ liệu
- 27 27 27
Phòng chống DDoS: ? -
Vùng DNS: ? 1 50 250 1,000
Bản ghi DNS: ? 50 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Yêu cầu DNS mỗi tháng: ? 500K i Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thư chuyển tiếp: ? 1 50 250 1,000
DNS Failover & Monitoring checks: ? - 1 1 1
Park tên miền: ?
Vùng phụ: ? -
DNSSEC: ? -
Chuyển vùng: ? -
Vùng DNS Đảo ngược: ? -
ENUM DNS zones: ? -
Cloud/Bulk domains: ? -
DNS Động: ?
Quản lý TTL theo từng bản ghi: ? -
Thông số SOA của tên miền: ? -
Nhãn hiệu DNS: ? -
Thống kê hàng năm, hàng tháng và hàng ngày: ?
Thống kê hàng giờ: ? -
Web redirects: ?
Chuyển tiếp web bằng khung: ? -
NAPTR bản ghi: ? -
Truy cập HTTP API: ? -
Free zones migration: ? -
24/7 Live chat support:
Uptime SLA: ? - 10,000% 10,000% 10,000%
Completely free trial. No credit cards required. No tricks. Đăng kí Bắt đầu 30 ngày dùng thử Bắt đầu 30 ngày dùng thử Bắt đầu 30 ngày dùng thử
Free
Free Forever
 • 2 Unycast DNS servers
 • 1 Vùng DNS
 • 50 Bản ghi DNS
 • 500K Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 Mail forward
Đăng ký miễn phí
DDoS Professional
$4.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • DDoS protection for DNS
 • 50 Vùng DNS
 • Không giới hạn Bản ghi DNS
 • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 DNS Failover check
 • 50 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử
DDoS Business
$17.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • DDoS protection for DNS
 • 250 Vùng DNS
 • Không giới hạn Bản ghi DNS
 • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 DNS Failover check
 • 250 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử
DDoS Enterprise
$59.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • DDoS protection for DNS
 • 1,000 Vùng DNS
 • Không giới hạn Bản ghi DNS
 • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 DNS Failover check
 • 1,000 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử

Các gói bổ sung sẵn có

DNS Failover upgrade options

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm