Free
DDoS Professional
$4.95/Tháng
DDoS Business
$17.95/Tháng
DDoS Enterprise
$59.95/Tháng
Máy chủ DNS phòng chống DDoS: ? - 4 4 4
Địa điểm của Anycast DNS: ?
danh sách trung tâm dữ liệu
- 23 23 23
Phòng chống DDoS: ? -
Vùng DNS: ? 3 50 250 1,000
Bản ghi DNS: ? 100 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Yêu cầu DNS mỗi tháng: ? 5M i Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Thư chuyển tiếp: ? 3 50 250 1,000
DNS Failover & Monitoring checks: ? - 1 1 1
Park tên miền: ?
Vùng phụ: ? -
DNSSEC for Secondary DNS: ? -
Chuyển vùng: ? -
Vùng DNS Đảo ngược: ? -
Cloud/Bulk domains: ? -
DNS Động: ?
Quản lý TTL theo từng bản ghi: ? -
Thông số SOA của tên miền: ? -
Nhãn hiệu DNS: ? -
Thống kê hàng năm, hàng tháng và hàng ngày: ?
Thống kê hàng giờ: ? -
Web redirects: ?
Chuyển tiếp web bằng khung: ? -
NAPTR bản ghi: ? -
Truy cập HTTP API: ? -
Uptime SLA: ? - 10,000% 10,000% 10,000%
Completely free trial. No credit cards required. No tricks. Đăng kí Bắt đầu 30 ngày dùng thử Bắt đầu 30 ngày dùng thử Bắt đầu 30 ngày dùng thử

Các gói bổ sung sẵn có

DNS Failover upgrade options

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm