Máy chủ DNS riêng Phòng chống DDoS tại Canada

DNS riêng Phòng chống DDoS cho bạn cơ hội để bảo vệ tên miền của bạn từ những đợt tấn công DDoS lớn và rớt mạng.

Value
$79.00/Tháng

1GB RAM
1CPU cores
2TB clean traffic
500Gbps DDoS Protection

Được khuyến khích cho:
~1,000 Vùng DNS
~10,000 Bản ghi DNS
~100,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng

Pro
$119.00/Tháng

2GB RAM
2CPU cores
4TB clean traffic
500Gbps DDoS Protection

Được khuyến khích cho:
~10,000 Vùng DNS
~100,000 Bản ghi DNS
~300,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng

Business
$179.00/Tháng

4GB RAM
4CPU cores
6TB clean traffic
500Gbps DDoS Protection

Được khuyến khích cho:
~30,000 Vùng DNS
~300,000 Bản ghi DNS
~500,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng

Enterprise
$299.00/Tháng

8GB RAM
4CPU cores
8TB clean traffic
500Gbps DDoS Protection

Được khuyến khích cho:
~100,000 Vùng DNS
~1,000,000 Bản ghi DNS
~1,000,000,000 yêu cầu trên ngày

Thêm vào giỏ hàng
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm