.fr

.fr tên miền

.FR is the ccTLD for France

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .fr?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.eu .be .nl
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99
Chuyển $9.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99 $9.99
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm