سرورهای DNS اختصاصی در France

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Value
$25.00/ماه

1GB RAM
1CPU core
100Mbps network port
1TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~10,000 منطقه DNS
~100,000 رکوردهای DNS
~100,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Pro
$40.00/ماه

2GB RAM
2CPU cores
100Mbps network port
2TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~30,000 منطقه DNS
~300,000 رکوردهای DNS
~300,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Business
$70.00/ماه

4GB RAM
2CPU cores
100Mbps network port
3TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~100,000 منطقه DNS
~1,000,000 رکوردهای DNS
~1,000,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید

Enterprise
$115.00/ماه

8GB RAM
4CPU cores
100Mbps network port
5TB traffic

پیشنهاد می شود برای:
~200,000 منطقه DNS
~2,000,000 رکوردهای DNS
~1,500,000,000 تقاضاهای روزانه

افزودن به سبد خرید
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more