ClouDNS makes your DNS faster and secure with Global Anycast DNS Network

Managed DNS with Anycast DNS, DNS phòng chống DDoS and GeoDNS

DNS miễn phí
Free Forever
 • 2 Unicast Máy chủ DNS
 • 1 Vùng DNS
 • 50 Bản ghi DNS
 • 500K Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 Mail forward
 • DNS Động
 • Web redirects
 • 24/7 Live chat support
Đăng ký miễn phí
Cao cấp DNS
Starting from:
$1.95/Tháng
 • Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng
 • +4 Anycast Premium Servers
 • More zones, records and mail forwards
 • Unlimited queries per month
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • 24/7 Live chat support
 • 1,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $1.95/tháng
So sánh các gói
DDoS Protected DNS
Starting from:
$4.95/Tháng
 • Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng
 • +4 Anycast Protected Servers
 • Nhiều vùng DNS và Thư chuyển tiếp hơn
 • Không giới hạn bản ghi
 • Unlimited queries per month
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $4.95/tháng
So sánh các gói
GeoDNS
Starting from:
$9.95/Tháng
 • 4 Anycast DNS servers
 • Cost Effective. No overbilling.
 • Multiple Geolocation target options
 • EDNS-client-subnet support
 • DDoS Protected
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $9.95/tháng
So sánh các gói

Được tin dùng bởi:

DNS tùy chỉnh

 • Gia công DNS cho các Công ty Máy chủ
 • DDoS protection for DNS
 • Dedicated Anycast IPs and custom server names
 • Địa điểm máy chủ tùy chọn
 • White-Label DNS service and control panel
 • DNS manager for WHMCS
Nhận một đề nghị
ssl certificates

Chứng thư SSL

Want customers to come back? Protect them.

Starting from $19.95 $12.45/năm. View pricing

Tên miền

Included Privacy Protection and Free DNS hosting

.
Up to 93% OFF on new domains

ClouDNS customer testimonials

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm